Op maat gemaakte Ethische Code voor de Digitale Consultant om iedereen steeds te herinneren aan de geest van de vereniging en de reden waarom ze werd opgericht.

  • DIGITAL SELLER
  • DIGITAL MANAGER
  • DIGITAL ADMIN
  • DIGITAL ASSISTANT

Maakt u deel uit van een digitale gemeenschap?
Bent u op zoek naar een beroepsvereniging om u te vertegenwoordigen en te beschermen?

IDENTITEIT

WIE WIJ ZIJN

A.L.IM. – Digital Consultants garandeert aan alle leden
bijstand en ondersteuning bij de uitoefening van een professionaliteit die gericht is op de economische digitale evolutie,
het aanbieden van een echte en doeltreffende vakbondsvertegenwoordiging ten behoeve van de gehele gemeenschap, met het oog op de internationale erkenning van een nieuw beroep, namelijk dat van de digitale consultant.

Door toe te treden tot het A.L.IM.-netwerk biedt het CAF- en Patronatodiensten voor overheids- en particuliere werknemers, alsmede hulp bij de toegang tot nationale microkredietinstrumenten en andere gesubsidieerde financieringsmaatregelen.

Lid worden van A.L.IM. en een lidkaart ontvangen is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar de online procedure te volgen die in de rubriek Lidmaatschap is gepubliceerd, een geldig identiteitsbewijs te tonen en de lidmaatschapsbijdrage te betalen, die 365 dagen geldig is.

DE DIGITALE CONSULTANT

Digital Seller

De Digital Seller is een professionele verkoper met een BTW-nummer, met de kwalificatie van bedrijfsinkoper, opgeleid en gekwalificeerd om digitale producten te verkopen volgens de beginselen en de werking van de digitale gemeenschap waarin hij actief is en wiens functie het is om bedrijven van verschillende soorten en maten,
beroepsbeoefenaren en zelfstandigen te laten toetreden tot de specifieke ondernemingsregisters (volgens hun categorie), waarbij zij de technologieën bevorderen die gericht zijn op de digitale economische evolutie.
Hij staat ingeschreven op een nationale lijst en is degene die de taak heeft het definitieve contract met de cliënt te formaliseren.
Hij is gekwalificeerd door middel van een specifiek examen dat volledig digitaal wordt afgenomen.

DE DIGITALE CONSULTANT

Digital Manager

De Digital Manager is de professionele deskundige in het gebruik van de digitale instrumenten die nodig zijn om een digitale garantie te creëren, en is de enige persoon die gemachtigd is om in de Blockchain - een digitaal register waarvan de ingangen gegroepeerd zijn in "blokken", die in chronologische volgorde met elkaar verbonden zijn, en waarvan de integriteit gegarandeerd wordt door het gebruik van cryptografie - te werken om slimme contracten tussen particuliere en rechtspersonen te beheren, te creëren en te ondertekenen.

Digitale beheerders kunnen worden benaderd en ingeschakeld, zoals een notaris in de traditionele markt, om elk soort contract te ondertekenen, tegen een kleine vergoeding.
Het kan zijn dat voor bijzonder belangrijke en/of delicate commerciële overeenkomsten meerdere digitale beheerders tussenbeide komen, één voor elke partij, om de juistheid en transparantie van de operatie te garanderen.D Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

DE DIGITALE CONSULTANT

Digital Admin

De Digital Admin is de door de klant (bedrijf of particulier) geïdentificeerde beroepsfiguur die als hoofdtaak heeft de werkzaamheden na de activering van het Smart Contract te begeleiden en te superviseren, een regelmatige uitvoering te garanderen overeenkomstig de bepalingen van het contract en de daarin vervatte clausules, en indien nodig passende instructies te geven. Particulieren en bedrijven vertrouwen op de Digital Admin voor alles wat te maken heeft met de boekhouding van transacties en de correcte afwikkeling van de procedure en de verplichtingen tussen de partijen.

DE DIGITALE CONSULTANT

Digital Assistant

De Digitale Assistant is de professional die de klant bijstaat in de verschillende stadia van voorbereiding en verwerking van de tracking op de blockchain, zoals:

- invoegen van documenten,
- invoegen van foto's en video's die getuigen van de herkomst van een product en de route die het heeft afgelegd,
- koppeling van de tracking-apparatuur,
- koppeling van de apparatuur aan het product, of de producten, die nodig zijn om de gegevens te extrapoleren en te rapporteren, op de blockchain.

Daarnaast begeleidt de digitale assistent de klant om te leren hoe hij het beste gebruik kan maken van de tools die worden ingezet.
Cursussen voor de Digitale Assistant worden vanaf januari 2022 beschikbaar gesteld.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecteturadipiscing elit

Aggiungi qui il testo dell'intestazione

ETHIEK

Deontologie
Professionele

Beroepsethiek bestaat uit het geheel van gedragsregels, de zogenaamde “ethische code”, die in dit geval betrekking heeft op een specifieke beroepscategorie:
de Digital Consultant.

Professionaliteit

De ethische code is de referentienorm voor de beroepsbeoefenaar waaraan hij zich moet houden bij de uitoefening van zijn beroep.

Integriteit

A.L.IM. – Digital Consult heeft een “op maat gemaakte” ethische code voor de digitale consultant aangenomen, die tot doel heeft iedereen altijd te herinneren aan de geest die de vereniging bezielt en aan de reden waarom zij is opgericht.

SITES

Globaal
Netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

20 Sites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

100 Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het begint vandaag.

Neem contact op met een van onze operators voor meer informatie

of

De eerste branchevereniging voor ondernemers in de digitale wereld.

Hoofdkantoor

Via Giovanni Quarena, 145,
Gavardo(BS), Lombardije, Italië

Social

Associazione Liberi Imprenditori | Sezione Nazionale Consulenti Digitali
© 2021 A.L.IM. – Consulenti Digitali | C.F. 96042860179

COME POSSIAMO AIUTARTI?

HOE KUNNEN WE U HELPEN?